Organisationsdiagram

/Organisationsdiagram
Organisationsdiagram 2017-05-17T08:07:47+00:00

UDSTILLINGSUDVALG
(Varetager kontakten til relevante messeudbydere m.m.)

HI: Lars Ejnar Jensen, Niels Barfod Jakobsen og Frands Ellersgaard
Automatik: Lars Ejnar Jensen og Niels Barfod Jakobsen
Foodtech: Lars Ejnar Jensen og Felix Langkjær
VTM: Kristian Løftgaard

EVENTUDVALG
(Varetager medlemsmøder, seminarer og lignende, arrangerer temadage samt evt. fælles foredrag/arrangementer i samar­bejde med andre brancheforeninger)

Peter Larsson
Michael Topp
Allan Nellbom
Lena Lundgren

UDDANNELSESUDVALG
(Varetager uddannelseskurser, uddannelsesdag, samt kontakten til relevante skoler og universiteter)

Frands Ellersgaard (Momark)
Kontakt til Ingeniørskolerne (AAU, Aarhus, DTU, Odense Universitet)
Erhvervsakademierne, Industriteknikkere, Industriteknologer m.m. Kontakt via Dansk Erhverv uddannelse.

ELEVPRISUDVALG:
Frands Ellersgaard
Peter Larsson
Felix Langkjær

MARKETINGS- OG KOMMUNIKATIONSUDVALG
(Varetager medlemshvervning, materialer til intern og ekstern kommunikation, samt hjemmeside)

Kristian Løftgaard
Niels Barfod Jakobsen
Allan Nellbom

Erhvervspolitisk udvalg(ad hoc)

STATISTIKUDVALG (løn- og trends-statistik)

Lena Lundgreen
Peter Larsson

SYNS‑ OG SKØNSMÆND (ad hoc)