Organisationsdiagram

/Organisationsdiagram
Organisationsdiagram2018-04-30T08:12:26+00:00

UDSTILLINGSUDVALG
(Varetager kontakten til relevante messeudbydere m.m.)

HI: Lars Ejnar Jensen, Niels Barfod Jakobsen og Frands Ellersgaard
Automatik: Lars Ejnar Jensen og Niels Barfod Jakobsen
Foodtech: Lars Ejnar Jensen
VTM: Kristian Løftgaard

EVENTUDVALG
(Varetager medlemsmøder, seminarer og lignende, arrangerer temadage samt evt. fælles foredrag/arrangementer i samar­bejde med andre brancheforeninger)

Peter Larsson
Michael Topp
Allan Nellbom
Susanne Søvsø

UDDANNELSESUDVALG
(Varetager uddannelseskurser, uddannelsesdag, samt kontakten til relevante skoler og universiteter)

Frands Ellersgaard (Momark)
Susanne Søvsø

ELEVPRISUDVALG:
Frands Ellersgaard
Peter Larsson

MARKETINGS- OG KOMMUNIKATIONSUDVALG
(Varetager medlemshvervning, materialer til intern og ekstern kommunikation, samt hjemmeside)

Kristian Løftgaard
Niels Barfod Jakobsen
Allan Nellbom

STATISTIKUDVALG (løn- og trends-statistik)

Susanne Søvsø
Peter Larsson

SYNS‑ OG SKØNSMÆND (ad hoc)