Pumpegruppen har som formål kontinuerligt at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden med henblik på at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.

Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Pumpegruppen interesserer sig specielt for WEEE- og RoHS2-direktivet samt Maskindirektivet.

Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på – primært HI-messer og Automatikmesser.

Pumpegruppen arbejder løbende med hvervning af nye medlemsfirmaer til faggruppen.

Pumpegruppen mødes ca. 2 gange årligt.

Krav for deltagelse i faggruppen er medlemskab af BITVA.

Formand for Pumpegruppen er: André Stokholm, Grønbech & Sønner A/S.

Login for medlemmer af Pumpegruppen