Ventilgruppen arbejder med vidensformidling til BITVA’s medlemmer, der arbejder indenfor ventilområdet.

Endvidere arbejdes der på kontinuerligt at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden med henblik på at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.

Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, normer, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen. Faggruppen afholder, når der er behov for det, kurser for sine medlemsvirksomheder om ny lovgivning, nye standarder, normer m.v.

Ventilgruppen arbejder løbende på initiativer, der kan bidrage til at promovere og højne kendskab til og viden om ventilområdet.

Faggruppen mødes typisk 1 – 2 gange årligt i forbindelse med større medlemsarrangementer i BITVA.

Krav til medlemskab af Ventilgruppen er deltagelse i faggruppens omsætningsstatisk.

Formand for Ventilgruppen er: Benny Berthel, Gustaf Fagerberg A/S.

Login for medlemmer af Ventilgruppen