Bliv medlem

/Bliv medlem
Bliv medlem2017-12-13T12:42:39+00:00

mitglied2Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation – BiTVA – har – som det fremgår at foreningens medlemsliste  – alle de betydende virksomheder indenfor branchen som medlem.

 BITVA’s formål er bl.a.:

 • At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage branchens interesser overfor myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. såvel i Danmark som i udlandet
 • At samle interessegrupperinger i faggrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe faglig relaterede netværk
 • At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen
 • At bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelse og oplysningsvirksomhed
 • At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen
 • At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt
 • At fremme tilgangen til og medvirke til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen
 • At samarbejde fagligt og overordnet omkring messe- og udstillingsaktiviteter

Vilkår for medlemsskab:
Som medlem af foreningen kan optages danskregistrerede virksomheder, som i Danmark i business to business forhold i væsentlig grad beskæftiger sig med tekniske leverancer som:

 • Automatik, trykbærende udstyr og transmission
 • Industriel automation
 • Værktøj, værktøjs- og specialmaskiner samt tilbehør
 • Industriel elektronik
 • Tekniske hjælpemidler og service indenfor ovenstående
 • Rådgivning indenfor ovenstående

Det er en betingelse for medlemskab, at man samtidig er medlem af Dansk Erhverv (DE). (Se BITVA’s vedtægter § 4). Medlemskabet i DE kan enten være individuelt eller kollektivt via denne brancheforening – eller eventuelt via en anden brancheforening, hvis denne repræsenterer det pågældende medlems hovederhverv – på de i DE’s vedtægter fastsatte betingelser.

Grundmedlemsskabet i Dansk Erhverv er det såkaldte basismedlemskab, der giver adgang til en lang række services. Basismedlemskabet kan udbygges til enten et fullservice – eller et arbejdsgivermedlemskab. Se forskellene på de forskellige medlemskabstyper her>>.

Ansøgningsskema:Mitglied
Hent ansøgningsskema om medlemsskab i Wordformat – klik her.

Yderligere information:
Du kan læse meget mere om BITVA i vores profilbrochure – Klik her>>.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte BITVA sekretariatet for mere detaljeret information.