Nøgletal december 2014

/Nøgletal december 2014
Nøgletal december 20142017-12-13T12:42:40+00:00

Status på dansk økonomi – december 2014

Dansk økonomi træder vande i disse måneder, og derfor er der ikke nogen entydig retning i nøgletallenes bevægelser. Den ene måned er der stigning efterfulgt af et par måneder med tilbagegang eller omvendt.

Status på den økonomiske udvikling
Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med 0,5 pct. fra 2. til 3. kvartal. Det var noget mere end mange havde ventet, og tallene ventes da også at blive nedjusteret en smule, når tallene revideres ultimo december.

Næsten uændret ledighed
Bruttoledigheden faldt igen en smule i oktober sammenholdt med september. De seneste måneders beskedne fald i antallet af ledige indikerer, at ledigheden er stagneret efter at være faldet mere markant i begyndelsen af 2014.

Uændret beskæftigelse
Den samlede beskæftigelse vær statistiks set uændret idet den fra 2. til 3. kvartal 2014 faldt med 0,02 pct. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 er den samlede beskæftigelse dog vokset med 14.174 personer.

Forbrugernes forventninger faldt i november
Forbrugertilliden faldt til 6,3 i november efter en stigning til 8,2 i oktober. Niveauet er på højde med niveauet for forbrugertilliden i januar. I lyset af den økonomiske situation er niveauet for forbrugernes tiltro til økonomien fortsat på et ret højt niveau, hvilket dog ikke har medført betydeligt højere forbrug.

Konkurserne steg igen markant
Antallet af konkurser steg i november for 3. måned i træk. I november var der 415,8 konkurser mod 397,5 i oktober, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Stigning i detailomsætningen i oktober
Det sæsonkorrigerede mængdeomsætningsindeks for detailhandlen steg med 0,7 pct. fra september til oktober 2014. 4. kvartal begynder dermed med en stigning i den sæsonkorrigerede detailomsætning.

Stigning i eksport, men fald i importen
Importen faldt med 0,9 pct. i oktober, mens eksporten voksede med 2,5 pct. Der opleves en stigning i den samlede vareeksport, hvor handel med energirelaterede varer tælles med, til trods for at oliepriserne fortsat er meget lave.

Stigning i tjenesteeksporten
I 3. kvartal steg eksporten af tjenester med 1,9 pct. Stigningen skyldes især øget søtransport, som udgør ca. 1/3 af serviceeksporten. Importen af tjenester steg 1,3 pct. i 3. kvartal 2014.

Pengeinstitutternes gennemsnitsudlånsrenter og obligationsrente: Fald i renteniveauer
Renten på det 10-årige statslån var 1,0 procent i 3.kvartal 2014. Gennemsnitsrenterne for udlån til de personligt ejede- og de ikke-finansielle selskaber var hhv. 5,6 og 3,6 i 3. kvartal 2014.